Torsdag d. 15.06.23

Vi er på mødet blevet enige om at sende nyhedsmail ud for at informere om projektet.  Følgende mail er sendt ud:

“Til alle jer, som har tilkendegivet interesse for fjernvarme i Vejstrup og Oure

Det er noget tid siden, I har hørt fra arbejdsgruppen. Men vi har holdt 4 møder i foråret, og det er på tide at give en ny status.

 I dag har vi 150 tilkendegivelser. Da der er 439 gas brugere i vores område, så er vi på 34 procent, som har vist interesse. Vi skal op på 65 procent eller en tilsvarende stor del af energibehovet for at komme videre med projektet. Skolerne i Oure bruger ca. 28 procent af gassen, som bruges i Oure og Vejstrup. Så det betyder meget, om Skolerne i Oure er med. Hvis de kommer med, er vi med stor sandsynlighed nok. I øjeblikket arbejder Skolerne i Oure på en analyse af deres varmebehov og -forsyning. Denne forventes færdig i september, hvorefter de tager stilling til deres deltagelse. Hvis Skolerne i Oure ikke kommer med i projektet, så skal flere end 65 procent af de øvrige brugere tilkendegive interesse. 

Vi har været i kontakt med de lodsejere, som ejer jorden, hvor fjernvarmeanlægget med fordel kan være placeret. De har vist interesse. Vi samarbejder fortsat med Lundeborg Gruppen, herunder om muligheden for at få strøm fra de vindmøller, som muligvis bliver placeret ved Broholm.

 Projektet om fjernvarme i Oure og Vejstrup lever således stadigvæk. Vi skal have flere interessetilkendegivelser, og det vil vi arbejde på straks efter sommerferien. Men nævn gerne projektet for jeres naboer, venner og bekendte i Oure og Vejstrup. 

Vi vender tilbage sidst i august med nyt. God sommer.

Hilsen Arbejdsgruppen “