Seneste nyt: Update fra Oure Skolen.

Velkommen til Vejstrup og Oure Fjernvarme

Denne side har til formål at undersøge interessen for Fjernvarme i Vejstrup og Oure.

Interesse tilkendegivelse

Vi har brug for at vide om der er nok interesserede i at gå videre med projektet. Klik på knappen og udfyld formularen for at vise din interesse i Fjernvarme i Vejstrup og Oure. Det er ikke en bindene underskrift.

Alle jer der allerede har tilkendegivet behøver ikke at gøre det igen.

Det fjernvarmeprojekt, som er beskrevet her, har to væsentlige betingelser. Økonomien skal give overskud for kunderne. Og 77 procent af varmeforbruget skal tilslutte sig. Økonomien ser fornuftig ud baseret på de beregninger, som lægges frem her på siden. Men priserne kan ændre sig. Lige nu har vi imidlertid brug for jeres interessetilkendegivelse for at arbejde videre – se tidslinjen. Det er uforpligtende på dette tidspunkt, men vigtigt for arbejdsgruppen. Skriv eller ring til os, hvis I ikke finder svar på jeres spørgsmål her på siden. 

Hvorfor Fjernvarme?

Høj forsyningssikkerhed

Mere flexibilitet m.h.t. varmekilder

Professionel organisation der tager sig af servicering

Mindre støj (end individuelle varmepumper)

Imødegår krav til udskiftning af gas inden 2035

Mindre CO2 udledning end eksisterende varmekilder

Færre varmeomkostning for både samfund og forbrugere

Potentiel mulighed for billig grøn strøm

Udfordringer ved  Fjernvarme?

Langsommelig proces i forhold til individuelle løsninger.

Betingelser kan være usikre p.t.

Mindre valgfrihed med hensyn til varmekilde

Overophedet marked med ekstraordinære høje priser på specielt rørføring.