Tidslinje over projektet

 • 1.

  Vi skal finde ud af, om der er interesse nok. I varmeanalysen skal vi have 77 procent tilslutning for at have et økonomisk bæredygtigt projekt.

 • 2.

  Vi skal finde et sted til vores varmepumpe. Optimalt skal den placeres mellem Oure/Vejstrup. Vi skal bruge 3000m2. Når vi har fundet en egnet   placering, vil arbejdsgruppen forsøge at få en fuldmagt fra lodsejeren til at begynde en lokalplansproces på lodsejers jord.

 • 3.

  Der skal laves en lokalplansproces. Udgifterne til denne proces vil vi forsøge at få finansieret af Svendborg Kommune (SK). Det tager 9-12 måneder.

 • 4.

  Vi skal lave et såkaldt projektforslag. Kræver et AMBA (koster et beløb). Lundeborgprojektet har sendt anmodning om, at SK betaler. SK kræver formentlig at 65 procent har vist interesse for at ville betale. Det tager 4-6 måneder at få godkendt projektet, men denne proces kan køre samtidig med lokalplansprocessen. 

 • 5.

  Når projektforslaget er godkendt, kan man få kommunegaranti til udbudsprocessen. Når projektforslaget godkendes, bliver det alvor med interessetilkendegivelserne. Nu skal de 77 procent være ”i hus”. Og her skal brugerne betale et beløb inden udbudsprocessen sættes i gang. 

PlanEnergi har estimeret en samlet anlægsudgift på ca. 75 mkr. hvoraf de knap 36 mkr. udgøres af Transmissionsledninger og Stikledninger.

OBS – baseret på Fåborg Fjernvarmes erfaringer er markedsprisen på ledninger lige nu skruet voldsomt op. En simpel omregning baseret på priserne fra Fåborg projektet giver en ledningspris på 94,8 mkr!