Onsdag d. 08-03-22
Anders Skovgaard Søholm,Varmeplanlægger i Svendborg Kommune var med på en videoforbindelse og orienterede om den seneste udvikling siden borgermødet.
De sidste formuleringer på hjemmesiden klargøres.
Hjemmesiden aftaltes at skulle færdiggøres hurtigst muligt og inden næste møde.
Næste møde 15.03.22