Tirsdag d. 06.06.23

Status på tilkendegivelser vi er på lige omkring de 150 interesserede

Lodsejer har tilkende givet at snakke videre om projektet.

Aftalt vi vil sende et nyhedsbrev ud til dem som har tilkendegivet interesse.

Vi har sendt nogle Spørgsmål til Svendborg Kommune som vi afventer svar på.

Næste møde aftalt til 15.6.23