Skolen er i forsommeren 2023 påbegyndt udarbejdelsen af en helhedsplan for skolernes bygningsmæssige udvikling og udtryk over de kommende 10-15 år. Det er en proces der, med hjælp fra et eksternt arkitektfirma, forventes at være afsluttet i forsommeren 2024. Den fremtidige varmeforsyning er en vigtig del af planen, og vi har derfor bedt Rambøll om at udarbejde en screening af potentialet for udskiftning af vores varmekilde, der i dag primært er naturgas. Rambøll har opgjort et samlet varmebehov på 2.335 MWh/år og har set på forskellige alternativer for interne blokvarmesystemer på skolens område. Der mangler dog et scenarie der hedder tilkobling til ekstern fjernvarme og vi har bedt Rambøll om at inkludere dette scenarie. Vi forventer at have det med inden udgangen af januar.
Når screeningen er opdateret, kan skolerne være mere klar i spyttet på, om vi fortsat kan have en potentiel økonomisk interesse i et fjernvarmeprojekt for Oure/Vejstrup, eller skolerne skal arbejde for en intern løsning. Arbejdsgruppen får en tilbagemelding på dette, så snart vi har behandlet den opdaterede screening i ledelsen sidst i januar.
I ønskes en god jul og et godt nytår.