Update fra Oure Skolen

Skolen er i forsommeren 2023 påbegyndt udarbejdelsen af en helhedsplan for skolernes bygningsmæssige udvikling og udtryk over de kommende 10-15 år. Det er en proces der, med hjælp fra et eksternt arkitektfirma, forventes at være afsluttet i forsommeren 2024. Den...

6. møde i arbejdsgruppen

Torsdag d. 15.06.23 Vi er på mødet blevet enige om at sende nyhedsmail ud for at informere om projektet.  Følgende mail er sendt ud: “Til alle jer, som har tilkendegivet interesse for fjernvarme i Vejstrup og Oure Det er noget tid siden, I har hørt fra...

Femte møde i Arbejdsgruppen

Tirsdag d. 06.06.23 Status på tilkendegivelser vi er på lige omkring de 150 interesserede Lodsejer har tilkende givet at snakke videre om projektet. Aftalt vi vil sende et nyhedsbrev ud til dem som har tilkendegivet interesse. Vi har sendt nogle Spørgsmål til...

Fjerde møde i arbejdsgruppen

Onsdag d. 19.04.23 Kort status møde: Flyers er blevet delt ud til alle hustande i både Vejstrup og Oure. Tilkendegivelserne er begyndt at komme ind. Arbejdsgruppen prøver forskellige kanaler til at sprede budskabet.  

Trejde møde i arbejdsgruppen

Onsdag d. 15.03.22 De sidste detaljer på hjemmesiden blev gjort færdig. Vi aftalte at der deles flyers ud, hvor der gøres opmærksom på hjemmesiden. Der tages direkte kontakt til boligforeninger og institutioner og borgerforeninger. Hjemmesiden skal nu deles så meget...